ชื่อวิทยาศาสตร์Microsorum pteropus var. "tropica"
ชื่อสามัญTropica fern
ชื่อไทยเฟิร์นรากดำทรอปิก้า
วงศ์Polypodiaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, ช่วงอุณหภูมิ 20-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดมีลักษณะทุกอย่างเหมือนเฟิร์นรากดำใบยาว Microsorum Pteropus แต่แตกต่างกันที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะแตกแฉกบริเวณขอบใบคล้ายกับเปลวเพลิง ใบกว้าง มีสีเขียวอ่อนถึงแก่
การขยายพันธุ์โดยการเกิดสปอร์จึงมีกลุ่มอับสปอร์เรียงตัวตามแนวเส้นกลางใบบริเวณด้านล่าง ของแผ่นใบ การแยกต้นอ่อนที่เกิดจากสปอร์บริเวณใต้ใบไปมัดติดกับวัสดุใหม่ การตัดแบ่งไรโซม และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เครดิตภาพ www.aquascapers.wordpress.com ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ