ชื่อวิทยาศาสตร์Rotala rotundifolia
ชื่อสามัญRed Rotala
ชื่อไทยโรทาล่าทับทิม, โรทาล่าแดง
วงศ์Lythraceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 22-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดเป็นไม้ขนาดกลางประมาณ 10-30 ซ.ม เป็นที่นิยมมากในตลาดพรรณไม้น้ำ นิยมปลูกด้านหลังตู้ เป็นพุ่มสีแดงสวยงาม ลักษณะมีลำต้นใต้น้ำกลมยาวสีชมพูถึงแดง มีใบแตกตามข้อตรงข้ามกัน ข้อละ 2-4 ใบ ลักษณะของใบแคบเรียวยาว คล้ายรูปหอกหรือรูปไข่รี มีสีเขียวจนถึงสีแดงเข้ม ขึ้นอยู่กับแสง, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปุ๋ยธาตุเหล็กเป็นปัจจัยส่งผลให้ใบมีสีแดง ลักษณะของใบเหนือน้ำ ใบมีลักษณะกลม แตกตามข้อของลำต้นแบบสลับกันข้อละ 2 ใบ ลำต้นมีสีเขียวจนถึงสีแดงเลื้อยไปตามพื้นดินดอกเดี่ยวออกเป็นกระจุกตรงมุมโคนก้านใบ หรือออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นเกิดใหม่จากส่วนข้อ หรือตัดจากส่วนปลายยอด มาลงชำใหม่ในน้ำหรือ สภาพแปลงดินครึ่งบกครึ่งน้ำ
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ, กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ