ชื่อวิทยาศาสตร์Anubias barteri var nana "pangolino"
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยอนูเบียส แพนโกริโน
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, ช่วงอุณหภูมิ 20-27 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้ามาก
รายละเอียด
การขยายพันธุ์แยกหน่อเกิดใหม่ไปพันกับวัสดุใหม่ เช่น หินภูเขาไฟดำ แก่นไม้ขนาดเล็ก เซรามิริง เป็นต้น
เครดิตภาพ:K-water ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ