ชื่อวิทยาศาสตร์Rotala sp. ‘’mini butterfly’’
ชื่อสามัญRotala Mini butterfly
ชื่อไทยโรทาล่าผีเสื้อ
วงศ์Lythraceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง , Co2, ช่วงอุณหภูมิ 26-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลางถึงเร็ว
รายละเอียดเป็นRotala ที่พัฒนาสายพันธุ์มาจาก Rotala macranda ซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหว่างชนิด macranda และrotundifolia มีลำต้นผอมตรงยาวขนาดประมาณ 10 - 20 ซม. มีสีแดงสด ใบมีลักษณะยาวแคบปลายแหลมเหมือนเปรวเพลิง มองเผินๆดูคล้ายกับ Rotala rotundifolia มีสีแดงสดตลอดเวลาและไม่กลับกลายเป็นสีเขียวได้ง่ายๆ เป็น Rotala ที่ใหม่ในตลาดและราคาสูง นำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 ลักษณะของต้นและใบเหนือน้ำนั้นเหมือนกับ Rotala macranda ทุกประการ ถ้าเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น แสงไฟไม่พอ ต้นจะกลับกลายเป็น Rotala macranda เขียว คือใบแตกยอดมาใหม่ จะมีลักษณะรูปไข่ปลายแหลมด้านหน้าใบมีสีเขียว และท้องใบมีสีชมพูซึ่งเป็นปัญหาของการเลี้ยงของRotalaชนิดนี้ในปัจจุบัน
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นเกิดใหม่จากส่วนข้อ หรือตัดจากส่วนปลายยอด มาปักชำใหม่ในสภาพใต้น้ำ หรือในสภาพแปลงดินครึ่งบกครึ่งน้ำ
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ