ชื่อวิทยาศาสตร์Bucephalandra sp. "theia 9"
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยบูเซป เทียร์9
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, ช่วงอุณหภูมิ 20-27 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้ามาก
รายละเอียด
การขยายพันธุ์แยกหน่อเกิดใหม่ไปพันกับวัสดุใหม่ เช่น หินภูเขาไฟดำ แก่นไม้ขนาดเล็ก เซรามิริง เป็นต้น
เครดิตภาพ:I5 No edit ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ