ชื่อวิทยาศาสตร์Isoetes japonica
ชื่อสามัญIsoetes
ชื่อไทยไอโซเตส
วงศ์Isoetaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 23-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียด
การขยายพันธุ์ตัดแยกต้นใหม่จากไหลไปปลูกบริเวณใหม่
เครดิตภาพ: ร้านคุณเสือ ข้อมูล:นภัทร์ โสภณ