ชื่อวิทยาศาสตร์Elatine hydropiper
ชื่อสามัญEight-stamen waterwort
ชื่อไทยกรอสโซแคระ, อีเลนไทล์
วงศ์ Elatinaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2สูง, ช่วงอุณหภูมิ 23-27 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียด
การขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ในสภาพใต้น้ำ ทำการตัดเป็นกระจุกเล็กๆ ลงปลูกให้กระจายทั่วตู้ ต้นจะเจริญเติบโตลามเข้าหากันเอง หรือขยายในแปลงดินชื้นแฉะ โดยการตัดเป็นกระจุกเล็กๆลงปลูกกระจายทั่วแปลงดินในสภาพที่มีความชื้นสูงจะขยายพันธุ์ได้เร็วมาก
เครดิตภาพ: Xander ข้อมูล:นภัทร์ โสภณ