ชื่อวิทยาศาสตร์Barclaya longifolia
ชื่อสามัญOrchid lily
ชื่อไทยไส้ปลาไหล
วงศ์Nymphaeaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, ช่วงอุณหภูมิ 23-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียด
การขยายพันธุ์แยกหน่อที่เกิดใหม่มาลงปลูกใหม่ในสภาพใต้น้ำ
เครดิตภาพ: ร้านคุณเสือ ข้อมูล:นภัทร์ โสภณ