ชื่อวิทยาศาสตร์Rhodobryum giganteum
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยมอสร่ม
วงศ์Bryaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2สูง, ช่วงอุณหภูมิ 20-25 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้ามาก
รายละเอียด
การขยายพันธุ์แยกลำต้นมาพันกับวัสดุเช่นหินพัมมิส และเลี้ยงในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ ในปัจจุบันขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างยากเพราะเป็นไม้น้ำที่โตช้ามากและต้องการน้ำใช้เลี้ยงที่ค่อนข้างเย็น
เครดิตภาพ: คุณObaron ข้อมูล:นภัทร์ โสภณ