ชื่อวิทยาศาสตร์Alternanthera reineckii "rosanervig"
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยเรเนเก้ โรซ่าเนอวิส
วงศ์Amaranthaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าและกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2สูง, ช่วงอุณหภูมิ 15-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียด
การขยายพันธุ์แยกหน่อที่เกิดใหม่มาลงปลูกใหม่ในสภาพใต้น้ำ
เครดิตภาพ: อานนท์ ดลพนิต ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ