ชื่อวิทยาศาสตร์Hygrophila pinnatifida
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยไมยราบน้ำ
วงศ์Acanthaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางและหลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, ช่วงอุณหภูมิ 18-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียด
การขยายพันธุ์ตัดแยกลำต้นที่แตกใหม่ไปปักชำในสภาพใต้น้ำ
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ, ร้านโรจน์รวมปลา ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ