ชื่อวิทยาศาสตร์Taxiphyllum sp.
ชื่อสามัญFrame moss
ชื่อไทยเฟรมมอส
วงศ์Hypnaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 18-29 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียด
การขยายพันธุ์แยกต้นที่แตกใหม่มาพันกับวัสดุ
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ, ร้านโรจน์รวมปลา ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ