ชื่อวิทยาศาสตร์Gratiola viscidula
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยกาทิโอลา
วงศ์Plantaginaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 15-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียด
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นเกิดใหม่จากส่วนข้อ หรือตัดจากส่วนปลายยอด มาปักชำใหม่ในสภาพใต้น้ำ
เครดิตภาพ: อานนท์ ดลพนิต ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ