ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elates ransonnetii
ชื่อสามัญ : Dwarf flathead
ชื่อไทย : ช้างเหยียบหัวแบน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sorsogona tuberculata
ชื่อสามัญ : Tuberculated flathead
ชื่อไทย : ช้างเหยียบ, หางควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Platax orbicularis
ชื่อสามัญ : Copper batfish
ชื่อไทย : หูช้างกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne retrospiralis
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ใบพายมวกเหล็กแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne nurii
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ใบพายนูริอิ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne tonkinensis
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ผมหอม