ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rachycentron canadum (linnaeus, 1766)
ชื่อสามัญ : Cobia
ชื่อไทย : ช่อนทะเล, ไหโหลย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lethrinus lentjan (lacepède, 1802)
ชื่อสามัญ : Emperor , Pink ear emperor
ชื่อไทย : ปลาหมูสี , ปลาหมูสีแก้มแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sphyraena jello (cuvier, 1829)
ชื่อสามัญ : Pickhandle barracuda
ชื่อไทย : ปลาสากดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monosolenium tenerum
ชื่อสามัญ : Pellia Moss
ชื่อไทย : มอสเกล็ดปลา, พีเรีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blyxa japonica
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : สันตะวา, บริกซ่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala mexicana
ชื่อสามัญ : Sleep Bear Rotala
ชื่อไทย : โรทาล่าสลีปแบร์